Boka undervisning

SAMSAM01a1 / 50p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

profile_photo-190x190

Jag har färdiga kurser som följer kursplanerna som finns för allas nivåer som är utformade efter betygskriterierna så det är lätt och tydligt för eleverna att studera. Följer gärna era planeringar om ni önskar detta.

För jag är ordningsam och ordentlig med stora tekniska kunskaper gällande fjärrundervisning och jag är mycket aktiv med att alltid finnas för era elever och följa eleverna i varje steg.

MATMAT02a / 100p

Tis. Ons. Tors. / VT22

15.30-17.00

Miyuki Eriksson (kopia)

Jag förbereder alltid materialen via Powerpoint. Jag vill gärna spela in kursen och ska ladda upp de där filerna på nätet(t.ex. google classroom) så att eleverna ska kunna kolla dem närsomhelst.

Jag har lång erfarenhet som lärare i japanska. Jag har också undervisat matematik på gymnasieskolan och vux. Jag är van vid fjärrundervisning, och jag har haft kursen via nätet sedan 2 år tillbaka.

MATMAT01b / 100p

Mån. Ons. / VT22

15.30-17.00

Per-Åke Andersson

En presentation med dagens innehåll följt av en kod till ett mindre mötesrum där frågor kan ställas en-till-en. Tips på externa filmklipp utöver min presentation och genomgång via web-kameran. Många övningsprov och uppgifter att träna på, tydlig skillnad mellan att öva och att bli bedömd.

Engagerad och nyfiken trots min relativt höga ålder, vill prova om detta sätt passar min stil att undervisa.

MATMAT02c / 100p

Mån, Tis, Tors. / VT22

15.30-17.00

IMG_2729 (2)

Min kurs i Ma2c följer den nya ämnesplanen. Jag använder gärna NOKFLEX och tycker det är en bra digital plattform som lämpar sig väl i fjärrundervisning. Som komplement använder jag erkända Youtube filmer (tex Börje Sundvall) dels för flipped classroom dels för repetition. Jag kombinerar digitala hjälpmedel (Geogebra) med handskrivna uppgifter för att eleverna skall få en bred undervisning anpassad till individen. I min undervisning i matematik fokuserar jag mycket på repetition och praktiska övningar för att träna upp elevernas matematiska förmågor.

Jag har stor erfarenhet av fjärr och distans undervisning och är expert på att tillämpa digitala hjälpmedel för att skapa ett dynamiskt och rikt lärande, både för grupp och individ. Inför lektionerna lägger jag ut genomgångar och tips så att eleverna enkelt på distans kan följa planeringen och förbereda sig. Jag har en långerfarenhet av ledarskap och förmåga att se individens behov för att skapa engagemang och väcka elevernas lust att lära. Från en långa erfarenhet i näringslivet får mina elever ett konkret perspektiv på matematiken.

MODXXX01-07/SPANSKA / 100p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

profile_photo-190x190

Att följa skolverkets kursplaner är grunden i min undervisning samt kunna erbjuda mycket variation för att främja inlärningen hos varje elev även ge varje elev möjlighet att synliggöra sina kunskaper på många olika sätt.

Jag är en engagerad och positiv lärare som kan skapa intresse hos varje enskild elev, jag har många år erfarenheter av fjärrundervisning.

ENGENG05 / 100p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

profile_photo-190x190

Jag har färdiga kurser som följer kursplanerna som finns för allas nivåer som är utformade efter betygskriterierna så det är lätt och tydligt för eleverna att studera. Följer gärna era planeringar om ni önskar detta.

För jag är ordningsam och ordentlig med stora tekniska kunskaper gällande fjärrundervisning och jag är mycket aktiv med att alltid finnas för era elever och följa eleverna i varje steg.

MODSPA01 / 100p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

Isabel Manjarres

En kompetent och erfaren lärare.

FÖRFÖR01 / 100p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

fbt

Jag har bred vana av fjärrundervisning och kan arbeta i flera olika program. Jag har även specialpedagogisk kompetens och anpassar min undervisning till enskilda elevers behov. Jag arbetar med case och uppgifter anpassade efter verkliga situationer så att eleverna får träning inför verkligheten.

Jag har bred vana av fjärrundervisning och kan arbeta i flera olika program. Jag har även specialpedagogisk kompetens och anpassar min undervisning till enskilda elevers behov. Jag arbetar med case och uppgifter anpassade efter verkliga livet så elever får träning inför verkligheten.

MODXXX / TYSKA / 100p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

Magnus Ifver

Noggranna planeringar som är lätta att följa.

Erfaren lärare med över 20 års erfarenhet.

MATMAT01 / 100p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

Isabel Manjarres

En kompetent och erfaren lärare.

MATMAT03c / 100p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

IMG_2729 (2)

Min kurs i Ma3c följer den nya ämnesplanen. Jag använder gärna NOKFLEX och tycker det är en bra digital plattform som lämpar sig väl i fjärrundervisning. Som komplement använder jag erkända Youtube filmer (tex Börje Sundvall) dels för flipped classroom dels för repetition. Jag kombinerar digitala hjälpmedel (Geogebra) med handskrivna uppgifter för att eleverna skall få en bred undervisning anpassad till individen. I min undervisning i matematik fokuserar jag mycket på repetition och praktiska övningar för att träna upp elevernas matematiska förmågor.

Jag har stor erfarenhet av fjärr och distans undervisning och är expert på att tillämpa digitala hjälpmedel för att skapa ett dynamiskt och rikt lärande, både för grupp och individ. Inför lektionerna lägger jag ut genomgångar och tips så att eleverna enkelt på distans kan följa planeringen och förbereda sig. Jag har även en långerfarenhet av ledarskap och förmåga att se individens behov för att skapa engagemang och väcka elevernas lust att lära. Från en långa erfarenhet i näringslivet får mina elever ett konkret perspektiv på matematiken.

FYSFYS01a / 150p

Fredag  / VT22

15.30-17.00

Boy

Jag kommer köra kursen enligt skolverkets krav.

Jag studerad tekniskfysik och jag behärskar den här konsten.

FÖRRED01 / 100p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

fbt

Jag har bred vana av fjärrundervisning och kan arbeta i flera olika program. Jag har även specialpedagogisk kompetens och anpassar min undervisning till enskilda elevers behov. Jag arbetar med case och uppgifter anpassade efter verkliga situationer så att eleverna får träning inför verkligheten.

Jag har bred vana av fjärrundervisning och kan arbeta i flera olika program. Jag har även specialpedagogisk kompetens och anpassar min undervisning till enskilda elevers behov. Jag arbetar med case och uppgifter anpassade efter verkliga livet så elever får träning inför verkligheten.

ENGENG05 / 100p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

Magnus Ifver

Noggranna planeringar som är lätta att följa.

Erfaren lärare med över 20 års erfarenhet.

BIOBIO01 / 100p

Mån. Tors. Fre. / VT22

15.30-17.00

Ulrika Johansson

Undervisning via tex zoom. Samt utgå från kursplan.

Jag är tydlig i mitt sätt.

SVA1050 / 100p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

profile_photo-190x190

Att följa skolverkets kursplaner är grunden i min undervisning samt kunna erbjuda mycket variation för att främja inlärningen hos varje elev även ge varje elev möjlighet att synliggöra sina kunskaper på många olika sätt.

Jag är en engagerad och positiv lärare som kan skapa intresse hos varje enskild elev, jag har många år erfarenheter av fjärrundervisning.

SFI KURS A-D

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

face-icon

Asynkront undervisningsupplägg som skapar social närvaro utifrån både en kollektiv lärmiljö och en individuell sådan.

Kunskap om språkutveckling och digitala arbetssätt för att skapa motivation och uppnå progression för varje individ.

DAODAC0 / 100p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

IMG_2729 (2)

Jag har i mina två senaste klasser baserat min undervisning på itlararen.se. Det finns ett stort innehåll med fördjupningar inom både dator och nätverksteknik. Det finns även många bra laborationer och praktiska uppgifter som ger eleverna en naturlig koppling till ämnet. Jag kompletterar med egna laborationer baserat på Ciscos ”packet tracer” för att kunna simulera hårdvara. Under kursen övar eleverna sina förmågor till praktiska färdigheter i dator och nätverks teknik och vi avslutar med ett större projekt som innefattar de flesta delar av det centrala innehållet.  

Jag har stor erfarenhet av fjärr och distans undervisning och är expert på att tillämpa digitala hjälpmedel för att skapa ett dynamiskt och rikt lärande, både för grupp och individ. Inför lektionerna lägger jag ut genomgångar och tips så att eleverna enkelt på distans kan följa planeringen och förbereda sig. Jag har även en långerfarenhet av ledarskap och förmåga att se individens behov för att skapa engagemang och väcka elevernas lust att lära. Från en långa erfarenhet i näringslivet får mina elever ett konkret perspektiv på i ämnet.

MATMAT01b / 100p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

Isabel Manjarres

En kompetent och erfaren lärare.

JURRÄT01 / 100p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

fbt

Jag har bred vana av fjärrundervisning och kan arbeta i flera olika program. Jag har även specialpedagogisk kompetens och anpassar min undervisning till enskilda elevers behov. Jag arbetar med case och uppgifter anpassade efter verkliga situationer så att eleverna får träning inför verkligheten.

Jag har bred vana av fjärrundervisning och kan arbeta i flera olika program. Jag har även specialpedagogisk kompetens och anpassar min undervisning till enskilda elevers behov. Jag arbetar med case och uppgifter anpassade efter verkliga livet så elever får träning inför verkligheten.

ENGENG06 / 100p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

Magnus Ifver

Noggranna planeringar som är lätta att följa.

Erfaren lärare med över 20 års erfarenhet.

PSKPSY01 / 50p

Mån. Tors. Fre. / VT22

15.30-17.00

Ulrika Johansson

Undervisning via tex zoom. Samt utgå från kursplan.

Jag är tydlig i mitt sätt.

TEKTEK00s / 100p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

IMG_2729 (2)

Beroende på vilket program och inriktning eleverna läser anpassar jag innehållet i kursen. Min senaste klass var inriktning informations- och medieteknik där vi gjorde ett stort spelprojekt på Unreal Engine. I projektet ingår alla delar av det centrala innehållet med fokus på problemlösning och teknikutvecklingsprocessen. Efter en lång karriär inom flera teknikområden av att både implementera och utveckla teknik är mina kurser industriellt förankrad. Eleverna får utveckla förmågorna med konkreta metoder och processer som praktiseras i näringslivet.  

Jag har stor erfarenhet av fjärr och distans undervisning och är expert på att tillämpa digitala hjälpmedel för att skapa ett dynamiskt och rikt lärande, både för grupp och individ. Inför lektionerna lägger jag ut genomgångar och tips så att eleverna enkelt på distans kan följa planeringen och förbereda sig. Jag har en långerfarenhet av ledarskap och förmåga att se individens behov för att skapa engagemang och väcka elevernas lust att lära. Från en långa erfarenhet i näringslivet får mina elever ett konkret perspektiv på teknologi och teknikutveckling.

SVASVA01 / 100p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

profile_photo-190x190

Jag har färdiga kurser som följer kursplanerna som finns för allas nivåer som är utformade efter betygskriterierna så det är lätt och tydligt för eleverna att studera. Följer gärna era planeringar om ni önskar detta.

För jag är ordningsam och ordentlig med stora tekniska kunskaper gällande fjärrundervisning och jag är mycket aktiv med att alltid finnas för era elever och följa eleverna i varje steg.

NAKNAK01a1 / 50p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

profile_photo-190x190

Jag har färdiga kurser som följer kursplanerna som finns för allas nivåer som är utformade efter betygskriterierna så det är lätt och tydligt för eleverna att studera. Följer gärna era planeringar om ni önskar detta.

För jag är ordningsam och ordentlig med stora tekniska kunskaper gällande fjärrundervisning och jag är mycket aktiv med att alltid finnas för era elever och följa eleverna i varje steg.

MODXXX01/JAPANSKA /100p

Tis. Ons. Tors. / VT22

15.30-17.00

Miyuki Eriksson (kopia)

Jag förbereder alltid materialen via Powerpoint. Jag vill gärna spela in kursen och ska ladda upp de där filerna på nätet(t.ex. google classroom) så att eleverna ska kunna kolla dem närsomhelst.

Jag har lång erfarenhet som lärare i japanska. Jag har också undervisat matematik på gymnasieskolan och vux. Jag är van vid fjärrundervisning, och jag har haft kursen via nätet sedan 2 år tillbaka.

MATMAT04 / 100p

Mån. Ons. / VT22

15.30-17.00

Håkan Elderstig

Jag använder fria digitala läromedel och Kunskapsmatrisen samt använder Canvas som administrativ plattform. Kursen kommer att innehåll mycket tillämpningar och digitala verktyg som GeoGebra samt en del programmering i Python.

Jag har lång erfarenhet av att undervisa digitalt och har som målsättning att ge en progressiv, modern undervisning med stor variation av aktiviteter för att skapa intresse och motivation hos eleverna.

HISHIS01a1 / 50p

Mån. Tors. Fre. / VT22

15.30-17.00

Ulrika Johansson

Undervisning via tex zoom. Samt utgå från kursplan.

Jag är tydlig i mitt sätt.

ENTENR0 / 100p

Mån, Tis, Tors  / VT22

15.30-17.00

IMG_2729 (2)

Kursen baseras på vetenskapliga och beprövade teoretiska ramverk som är vida använda inom entreprenörskap. I kombination med omfattande praktiska inslag baserad på min egen erfarenhet kommer att eleverna med glädje att arbeta mot kunskapsmålen. I kursen kommer eleverna att få ta del av föreläsningar och genomgångar av framgångsrika entreprenörer. I undervisningen är det en mix av individuella uppgifter, för att säkra elevens enskilda kunskaper, men även mycket grupparbete för att eleverna skall utvecklas inom grupprocesser. Eleverna blir även undervisade i metoder och verktyg för att utveckla affärs och finansiella planer. Gruppen kommer att driva fram och utveckla ett antal affärsidéer med den välkända “business model canvas” som teoretiskt ramverk. Eleverna kommer att introduceras för hela entreprenörsprocessen genom erkända tjänster som Almi, Vinnova, Verksamt etc. Efter kursen kommer eleverna vara rustade med självförtroende, ambition och kunskap att starta och driva egna företag.

Jag är själv multipel entreprenör och har en omfattande och unik erfarenhet av att starta, driva, sälja och avveckla företag. Denna erfarenhet kommer jag att blanda in med teoretiska inslag för en unik upplevelse för eleverna. I min fjärrundervisning kommer eleverna att bemötas både individuellt och i grupp där vi drar nytta av de senaste “online” tjänsterna för att skapa ett rik interaktiv undervisning. Jag är även utbildad inom det teoretiska ramverket TPACK; en undervisningsmodell som kombinera ämneskunskaper med pedagogisk kunskap om hur elever lär och tekniska kunskap om olika teknikers funktionalitet, möjligheter och begränsningar. Som lärare är jag väldigt engagerad men jag ställer även höga förväntningar på elevernas förmåga att utveckla sin potential.

MATMAT01A / 100p

Tis. Ons. Tors. / VT22

15.30-17.00

Miyuki Eriksson (kopia)

Jag förbereder alltid materialen via Powerpoint. Jag vill gärna spela in kursen och ska ladda upp de där filerna på nätet(t.ex. google classroom) så att eleverna ska kunna kolla dem närsomhelst.

Jag har lång erfarenhet som lärare i japanska. Jag har också undervisat matematik på gymnasieskolan och vux. Jag är van vid fjärrundervisning, och jag har haft kursen via nätet sedan 2 år tillbaka.

RELREL01 / 50p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

profile_photo-190x190

Jag har färdiga kurser som följer kursplanerna som finns för allas nivåer som är utformade efter betygskriterierna så det är lätt och tydligt för eleverna att studera. Följer gärna era planeringar om ni önskar detta.

För jag är ordningsam och ordentlig med stora tekniska kunskaper gällande fjärrundervisning och jag är mycket aktiv med att alltid finnas för era elever och följa eleverna i varje steg.

MODZHO01/ KINESISKA / 100p

Tis. Ons. Tors. / VT22

15.30-17.00

Miyuki Eriksson (kopia)

Jag förbereder alltid materialen via Powerpoint. Jag vill gärna spela in kursen och ska ladda upp de där filerna på nätet(t.ex. google classroom) så att eleverna ska kunna kolla dem närsomhelst.

Jag har lång erfarenhet som lärare i japanska. Jag har också undervisat matematik på gymnasieskolan och vux. Jag är van vid fjärrundervisning, och jag har haft kursen via nätet sedan 2 år tillbaka.

CADCAD01

Mån. Ons. / VT22

15.30-17.00

Håkan Elderstig

Jag undervisar i Fusion 360 där eleverna får en gratislicens. Jag rekommenderar tutorials av olika slag som eleverna får följa och det hjälper även eleverna att lära sig att lära. Examineringen sker med inlämningsuppgifter och ett praktiskt prov.

Jag har lång erfarenhet av att undervisa digitalt och har som målsättning att ge en progressiv, modern undervisning med stor variation av aktiviteter för att skapa intresse och motivation hos eleverna.

RELREL01 / 50p

Mån. Tors. Fre. / VT22

15.30-17.00

Ulrika Johansson

Undervisning via tex zoom. Samt utgå från kursplan.

Jag är tydlig i mitt sätt.

PSYPSY01 / 100p

Mån-Fre / VT22

15.30-17.00

profile_photo-190x190

Jag har färdiga kurser som följer kursplanerna som finns för allas nivåer som är utformade efter betygskriterierna så det är lätt och tydligt för eleverna att studera. Följer gärna era planeringar om ni önskar detta.

För jag är ordningsam och ordentlig med stora tekniska kunskaper gällande fjärrundervisning och jag är mycket aktiv med att alltid finnas för era elever och följa eleverna i varje steg.

SAMSAM01a1 / 50p

Mån. Tors. Fre. / VT22

15.30-17.00

Ulrika Johansson

Undervisning via tex zoom. Samt utgå från kursplan.

Jag är tydlig i mitt sätt.