DELADE MENINGAR NÄR LÄRARE UTVÄRDERAR DISTANS­UNDERVISNINGEN UNDER COVID-19

-

Covid-19-krisen förändrade utbildningslandskapet. I Sverige, som i många andra länder, stod skolledare, lärare och elever inför en helt ny situation, eftersom undervisningen omedelbart skulle genomföras på distans. Det erbjöd en möjlighet att fortsätta undervisa i en kris, samtidigt som det gav upphov till nya frågor och dilemman. Denna studie syftar till att utforska aspekter av interaktion i det virtuella klassrummet. Sammanhanget är fyra gymnasieskolor i Sverige. Data inkluderar en lärarenkät och tio workshops med lärare och skolledare. Resultaten ger en mångfacetterad bild av interaktion som innebär både ökad och minskad kontakt med och kontroll över studenterna och deras aktiviteter. Vissa elever hittar en plats i det virtuella klassrummet som de tidigare saknade, medan andra “försvinner bakom skärmen.” Resultaten ger verktyg för att hantera den komplexa rollen som interaktion har i det virtuella klassrummet.

Publiceringsdatum: 2021-02-06

Källa: DELADE MENINGAR NÄR LÄRARE UTVÄRDERAR DISTANSUNDERVISNINGEN UNDER COVID-19