Digitalisering i skolan

-

– möjligheter och utmaningar

Forskning om huruvida digitaliseringen påverkar skolors och elevers vardag ökar i omfattning och denna kunskapsöversikt ger en överblick över vad som händer på området och vilka resultat som går att se och förstå. Kunskapsöversikten lyfter bland annat fram forskning om hur digitaliseringen påverkar lärmiljöer, lärarrollen, skolans
organisation och likvärdigheten i utbildningssystemet.

Ansvarig författare för kunskapsöversikten är filosofie doktor Thomas Winman och medförfattare är Maria Spante, Sara Willermark, Lars Svensson och Ulrika Lundh Snis vid Högskolan Väst. Författarna svarar självständigt för innehållet och de slutsatser som dras.

Publiceringsdatum: 2021

Källa: Skolverket