Ge dina elever bästa
möjliga förutsättning

Våra lärare är utbildade inom fjärrdidaktik och deras kompetens garanteras av oss.

Annonsera efter de fjärrlärare du har behov av så hittar vi en match. Du kan söka på ämne, kurs, schemapositioner och allt du vill. Om du inte hittar vad du söker, kontakta oss så hjälper vi dig.

Gå in och kika bland våra kompetenta fjärrlärare för att se vad vi kan erbjuda.

71078498 Mindre
Rektor1155974974

Tillsammans minskar vi  lärarbristen och utvecklar lärare

Fjärrundervisning har visat sig vara både utvecklande för lärare och ekonomiskt bättre då lärare i hela landet kan undervisa många fler elever samtidigt.

Fjärrundervisning minskar lärarbristen och elever kan få den utbildning de efterfrågar.

Har du lärare som vill fjärrundervisa fler än bara era elever? Erbjud fjärrundervisning och var med och bidra till en bättre skola.

Låt andra skolor ta del av er kompetens