Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic

-

Här utvärderar vi effekten av skolstängningen på grundskolans resultat med hjälp av exceptionellt rik data från Nederländerna (n ≈ 350 000). Vi använder det faktum att nationella undersökningar ägde rum före och efter lockdown och jämför framsteg under denna period med samma period de tre föregående åren. Nederländerna genomgick endast en relativt kort nedstängning (8 veckor) och har ett rättvist system för skolfinansiering och världens högsta andel av bredbandsaccess. Ändå avslöjar våra resultat en inlärningsförlust på cirka 3 percentilpoäng eller 0,08 standardavvikelser. Effekten motsvarar en femtedel av ett läsår, samma period som skolorna förblev stängda. Förlusterna är upp till 60% större bland studenter från mindre utbildade hem, vilket bekräftar oro för pandemins ojämlika effekt på barn och familjer. När vi undersöker mekanismerna bakom finner vi att det mesta av effekten återspeglar den kumulativa effekten av inlärd kunskap snarare än övergående påverkan på testdagen. Resultaten antyder att eleverna gjorde små eller inga framsteg när de lärde sig hemifrån och antyder ännu större förluster i länder med svagare infrastruktur eller längre skolstängningar.

Källa: PNAS

Publiceringsdatum: 27 april 2021