Nyheter om fjärrundervisning

Digitalisering i skolan
– möjligheter och utmaningar Forskning om huruvida digitaliseringen påverkar skolors och elevers vardag ökar i omfattning och denna kunskapsöversikt ger …
Läs mer
Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic
Här utvärderar vi effekten av skolstängningen på grundskolans resultat med hjälp av exceptionellt rik data från Nederländerna (n ≈ 350 …
Läs mer
Skolans fjärrunder­visning under Coronapandemin 2020 – utmaningar, resultat och framtidsutsikter
Författare: Åke Grönlund, Örebro universitet, Handelshögskolan Studien har genomförts genom att data samlades in via strukturerade telefonintervjuer till 301 rektorer …
Läs mer
DELADE MENINGAR NÄR LÄRARE UTVÄRDERAR DISTANS­UNDERVISNINGEN UNDER COVID-19
Covid-19-krisen förändrade utbildningslandskapet. I Sverige, som i många andra länder, stod skolledare, lärare och elever inför en helt ny situation, …
Läs mer
Fjärr­undervisning under pandemin
Jörn Karlsson är lärarstudent vid Högskolan i Dalarna. I sitt examensarbete för ämneslärarexamen undersökte han tekniklärarnas förmåga att fjärrundervisa. Vilka …
Läs mer
Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?
Varför går det inte bättre för eleverna i vår gymnasieskola – trots att vi deltagit i fortbildningar, blivit föremål för …
Läs mer
Fjärr- och distansundervisning på högstadiet och i gymnasieskolan
INTERVJUER MED HUVUDMÄN MED ANLEDNING AV COVID-19-PANDEMIN. FEBRUARI 2021 Sammanfattning från rapporten: Grundskolan årskurs 7–9▪ Hälften av huvudmännen har helt …
Läs mer
Lärarna tog hjälp av e-sporten för att undervisa online
På Chalmers har fysiklärare tagit hjälp av erfarenheter och kunskaper från e-sportens värld för att göra online-undervisningen så bra som …
Läs mer
LUCS : Lund University Cognitive Science
Utbildningsteknologigruppen består av seniorforskare, doktorander och masterstudenter från Lund och Linköpings universitet. Gruppen utvecklar utbildningssystem och prototyper med två syften: …
Läs mer
Ifous fokuserar: Fjärr- och distans­undervisning ur elevperspektiv
“I mars 2020 beslutades att landets gymnasieskolor skulle övergå till distansundervisning för att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset. För …
Läs mer
Regional perspectives on remote teaching in Sweden
Katarina Öjefors Stark, Umeå University, SwedenJörgen From, Umeå University, Sweden Abstract In rural parts of Sweden, there is a growing …
Läs mer
SOCIAL MOBILITY AND COVID-19
Effekterna av COVID-19-pandemin är långtgående och kommer sannolikt att påverka praktiskt taget alla områden av regeringens politik under lång tid …
Läs mer