Fjärrundervisning

Distans- och fjärrundervisning är ett mycket aktuellt ämne inom skol- och utbildningsvärlden just nu. Men vad är egentligen fjärrundervisning, hur skiljer det sig från distansundervisning och på vilket sätt påverkar det elever och lärare i skolan? Reachrs ger dig svaren!

Vad är fjärrundervisning?
Fjärrundervisning är kort och gott en utbildningsform som gör det möjligt för lärare och elever att genomföra undervisning oberoende av var man befinner sig. Istället för att lärare och elever är samlade i ett klassrum innebär fjärrundervisning alltså att deltagarna kan sitta på olika platser men ha kontakt genom olika digitala verktyg och delta i undervisningen i realtid. 

Skolverket beskriver fjärrundervisning som ”interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.”

Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning
Fjärrundervisning är inte att förväxla med distansundervisning. Till skillnad från fjärrundervisning kan distansundervisning bedrivas oberoende av tid, vilket rent praktiskt innebär att du kan ta del av undervisningsmaterial som exempelvis är inspelat via video. Är du lärare och vill jobba med fjärrundervisning? Här hittar du jobb inom fjärr

Är du rektor och söker fjärrlärare? Annonsera lediga jobb inom fjärrundervisning här.

Varför fjärrundervisning?
Fjärrundervisning har varit mycket omtalat i utbildningsvärlden till stor del på grund av coronapandemin som bröt ut i början av år 2020. Då tvingades gymnasieskolan och delar av grundskolan stänga och istället bedriva distans- och fjärrundervisning. Detta har tidigare bara varit tillåtet inom skolan när det gäller moderna språk eller andra specialfall. 

Covid-pandemin tvingade fram en tillfällig förordning angående fjärrundervisning i skolorna, men samtidigt lades en proposition fram om utökade möjligheter till fjärrundervisning – vilken så småningom godkändes av Riksdagen. Den nya fjärrundervisningslagen trädde i kraft under hösten år 2021 och innebär att grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i större utsträckning har möjlighet att använda sig av fjärr- och distansundervisning i den ordinarie undervisningen.

Fördelar med fjärrundervisning
Självklart finns det både för- och nackdelar med fjärrundervisning. Att slippa tidiga morgnar, långa resor till skolan och att slippa tänka på sitt utseende eller vilka kläder man ska ha på sig kan så klart vara en fördel för de bekväma. Andra fördelar kan vara att undervisningen blir mer effektiv eftersom att undervisningen är i fokus och att vissa elever kanske kan koncentrera sig bättre och vågar ta för sig mer i en digital miljö. 

Utmaningar med fjärrundervisning
Tillgången på teknik är en av de största utmaningarna med fjärrundervisning. Något annat som också skulle kunna bli lidande i och med fjärr är relationen mellan lärare och elev, som i studier har visat sig vara av stor vikt för elevernas kunskapsresultat. Ensamhet och social distansering är så klart ytterligare faktorer som utgör utmaningar med fjärrundervisning.