Hur bra är du på att fjärrundervisa? Testa vår Skill Radar.

Ta reda på hur du som lärare upplever din förmåga att fjärr- och distansundervisa.
Resultatet visar på dina styrkor och svagheter och hur du kan utvecklas i din proffesion.
Du kommer att få en individuell kompetensrapport via mail med ditt resultat och anpassade utvecklingsförslag.
Försök att vara så objektiv du kan när du svarar på frågorna.

TPACK

Frågorna är utformade med det didaktiska ramverket TPACK som består av
3 huvudområden; Technology, Pedagogical och Content. 

För mer info: Skolverket: Digitalisering – Utmaningar och etablerade praktiker

                               TPACK RAMVERK

REACHRS Skill Radar komptensprofil

TPACK-1
TPACKGRAFNY

REACHRS Skill Radar använder TPACK ramverket för att skapa kompetensprofilen. Svaren i testet nedan analyseras och översättas till en rapport med kompetensprofilen.
Blå graf anger värdet i de 6 delområdena TK, TCK, CK, PCK, PK samt TPK som alla har ett per värde per axel.
Röd graf anger värdet på det centrala övergripande TPACK området där alla delområden möts och har ingen egen riktning utan resultatet spänner över alla axlar.