SOCIAL MOBILITY AND COVID-19

-

Effekterna av COVID-19-pandemin är långtgående och kommer sannolikt att påverka praktiskt taget alla områden av regeringens politik under lång tid framöver. I denna genomgång undersöker Sutton Trust de nuvarande problemen och tittar på hur den pågående krisen sannolikt kommer att påverka de mest missgynnade ungdomarna under deras utbildningstid och i framtida yrkesliv.

När krisen fortskrider kommer Sutton Trust att publicera forskning som tittar mer detaljerat på dessa utmaningar samt ge konkreta politiska rekommendationer om hur man bäst kan minska pandemins effekter på social rörlighet.

Källa: The Sutton Trust

Publiceringsdatum: januari 2021