Fungerar distansundervisning i förskolan?

Fjärr- och distansundervisning har funnits länge i universitetsvärlden och kommunal vuxenutbildning. Under pandemin genomfördes den fullt ut i gymnasieskolan och på många högstadieskolor. Hur skulle det fungera i förskolan? Vi vet att många yngre barn fått fjärrundervisning på sitt modersmål och i studiestöd. Det finns inget som principiellt talar emot en fjärrundervisning som är anpassad för yngre elever och barn. Om undervisningen utformas på lämpligt sätt, exempelvis med korta pass, plats för lek och rörelse, mm så kan det fungera. Det är en viktig fråga att reflektera över för den händelse många i förskolans personal insjuknar eller smittan börjar spridas där.

Category: Distansundervisning