Vad är fjärrundervisning?

Det kan vara på sin plats att definiera fjärrundervisning då det råder en stor förväxling med distansundervisning. Skolverket (4 dec -20) definierar Fjärrundervisning som ”interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.” och distansundervisning som ”distansundervisning kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i både rum och tid.” Det kan även vara på sin plats att definiera den traditionella skolundervisningen som ”närundervisning” då vi kommer att använda detta begrepp på denna webbplats för att kontrastera fjärrundervisningen.

I det följande kommer vi att fokusera på fjärrundervisning (och inte distansundervisning). Anledningen är att den ovan nämnda propositionen som sedan juni 2020 enligt beslut i riksdagen är en utökning av skollagen inom fjärrundervisning. Vilket i princip öppnar upp hela skolan för fjärrundervisning. Vilket med stor sannolikhet innebär att just fjärrundervisningen kommer att bli en integrerad del av den framtida skolan och som tidigare nämnts en central del av skolans digitalisering. Vidare är distansundervisning mer att betrakta som en speciallösning där elever inte har förutsättningar att delta i undervisning på annat sätt och fjärrundervisning en generell undervisningsform som komplement till närundervisningen.

Även om vi sluter oss till att fjärrundervisning är en central del av skolans digitalisering kan man samtidigt konstatera att digitalisering och distansundervisning har pågått länge och är väl beforskad medan fjärrundervisning är en relativt ny företeelse med väldigt lite forskning kring. Under coronapandemin har fjärrundervisning varit omedelbart nödvändig för gymnasieskolan och den blev en (nöd)lösning för att kunna fortsätta att bedriva undervisning i gymnasiet. Lärare och elever gick över natten från 100% närundervisning till 100% fjärrundervisning vilket möjliggjordes av alla tidigare digitaliseringssatsningar i den svenska skolan.