Lärare1218076497

Vi förmedlar fjärrundervisning

Oberoende av skolans plats, storlek, inriktning och lärarresurser erbjuder vi tillgång till den undervisning eleverna behöver och efterfrågar.

Genom detta lyfter vi undervisningen för skolans elever, och rektorer kan erbjuda kvalité och valfrihet i undervisningen.

Vi förmedlar kurser inom samtliga ämnen och på rätt nivå i hela landet.

Så här går det till

För rektorn: 
Rektorer annonserar efter lärare de har behov av eller erbjuder plats på en redan lärarledd kurs till en annan skola i landet.

För läraren:
Lärare registrerar sig, bygger sin profil, går kurser och blir validerade.

Registrering1199243271